💜 Vítejte na stránce třídy 6.V 💙

třídní učitelka: PhDr. Hana Dubská

email: dubska@zsnalise.cz

kmenová třída: učebna dějepisu-zeměpisu(1. patro)

konzultační hodiny: po předchozí domluvě 


AKTUALITY:

Třídní schůzky se budou konat ve středu 22. 9. od 18:00 v kmenové třídě 6.V – učebna dějepisu-zeměpisu.
Od 17:30 se koná členská schůze v jídelně školy, jmenování přípravného výboru pro volby do školské rady.
Pro účast na třídních schůzkách je nutné při vstupu do budovy doložit potvrzení o bezinfekčnosti.
(více informací viz Aktuality školy)

——————————————

Od každého žáka vybíráme jeden balík kancelářských papírů. 

——————————————

Noví žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, si musí zažádat o kartu ISIC. Více informací ZDE.

 


INFORMACE O ADAPTAČNÍM PROGRAMU PRO 6. ROČNÍK – 2021/2022

V 6. ročníku se můžete zúčastnit adaptačního programu pro nově utvořené kolektivy 6. tříd.

Program je dvoudenní – 13. 9. a 14. 9. 2021 (předpokládaná doba realizace 8 hod – 14:30hod). Je to velmi oblíbená aktivita, která je řadu let součástí výuky a ŠVP. Budete mít možnost lépe poznat své spolužáky a učitele, a to formou herních aktivit na hřišti školy (v případě špatného počasí v tělocvičnách). Důležité je, aby vás bylo co nejvíce – abyste si vytvořili pro nadcházející školní roky co nejlepší startovací podmínky a prima třídní kolektiv. 😉

V odkazech níže najdete program, přihlášku (tu jste dostávali ve škole, tak pro případ, že byste ji ztratili…) a stornovací podmínky.

PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ PROGRAM VE ŠKOLE

PROGRAM AP NA LÍŠE

POVINNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ + STORNOVACÍ PODMÍNKY

TĚŠÍME SE NA VÁS!


číslo účtu školy: 68471319/2010 (do poznámky vždy uvádějte jméno dítěte a třídu)

školní jídelna: 35-68471319/0800

SRP: 2401714791/2010


PŘEDMĚTY:

Český jazyk 6.V

Matematika 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník   

Dějepis 6. ročník 

Fyzika 

Přírodopis

Zeměpis 6. třída 

Výchova k občanství 6. ročník

Informatika 

Svět práce

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví  

Hudební výchova 6. třída


PLÁN AKCÍ 6.V 2021/2022