Třídní učitelka Mgr. Šárka Vitásková

Vítejte na stránkách 6. A třídy!

 

AKTUÁLNĚ:

Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.

Od 19. – 23. 4. 2020 budou probíhat konzultační hodiny online. V případě zájmu o konzultaci kontaktujte emailem daného vyučujícího a domluvte si termín a způsob spojení. 

Stále POKRAČUJE DISTANČNÍ VÝUKA, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY, PLÁN AKCÍ V BAKALÁŘÍCH, KALENDÁŘ V TEAMS.


 Žáci si mohou docházet pro obědy do odnosných nádob.  

!!!V PŘÍPADĚ, ŽE SI ŽÁCI NECHTĚJÍ ODEBÍRAT JÍDLA DO ODNOSNÝCH NÁDOB, JE NUTNÉ OBĚDY ODHLÁSIT!!!

Odhlášení je možné přes internet,  nebo mailem či telefonicky přes vedoucí školní jídelny. 

 

Všem rodičům a žákům přeji v hodně trpělivosti v době distanční výuky

 


Předměty:

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 2021

 

Test 1 výsledky CVM

Fyzika 6. A

Přírodopis

Matematika 6. třída

Český jazyk 6.A – aktualizováno 2. 5. 2021

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník 

Dějepis 6.A 

Zeměpis 6. třída 

Výtvarná výchova

Informatika 

Svět práce

Výchova ke zdraví

Hudební výchova 6. třída

 

 

Aktuálně:

  • Začátkem příštího školního roku budou psát žáci 6. ročníku rozřazovací test z angličtiny, testovat se bude jazyková úroveň A1 SERRJ (výstupy 5. ročníku). Na základě výsledků pak budou děti rozděleny do skupin. 
  • Adaptační kurz: AP_NaLise_410, Adaptkurz 2020-2021 /
  • Platbu za kurz je třeba uhradit do 4. 9. na  číslo účtu uvedené v přihlášce. 

————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

———————————————————————————————————————————————————————