Angličtina – Tvrzníková

Skupina Heleny Čermákové

Děkuji za snahu a spolupráci a přeji krásné prázdniny : )

AJ – skupina O. Trumpfheller – 7. A, V

Úkoly na týden od 1.6. – 8.6.

Uč. Str. 68/1a – přečíst a přeložit slovíčka a tabulky zapsat do sešitu – termínovaný úkol

Uč. Str. 68/1c ústně

uč. str. 69/4a – zapsat si dvě větičky do sešitu :

gramatika should/shouldn´t

1. You should go to the optician´s. Měl bys jít k očnímu.

2. You shouldn´t sit so close to the TV. Neměl bys sedět tak blízko u televize.

dáváme rady, co by kdo měl nebo neměl dělat, ve všech osobách stejné – termínovaný úkol

uč. str. 69/6b – Advice – ústně si to zkusíte jak kladné tak záporné věty s should nebo shouldn´t

PS str. 54/1, 2, 3 – termínovaný úkol

PS str. 55/5 – termínovaný úkol

Můžete mě kontaktovat na Teams každou středu od 09.00 hod do 10.00 hod. ohledně dotazů na učivo.

 Termínované úkoly zasílejte na můj mail do 8.6. do 10 hod.