PREZENČNÍ VÝUKA

 

Testy:

Čtvrtek 23. 9. – pravopisné cvičení – skloňování podstatných a přídavných jmen

Čtvrtek 16. 9. – pravopisné cvičení – vyjmenovaná slova


Ostatní termíny:

Recitace básničky – od 4. 10. 

Záznam z četby – nejpozději do 30. 11.