Aktuálně probírané učivo  6. A:

 

ekosystém   LES

 

 

 

Pracovní listy ke stažení:

PL 1 – Ekosystémy, společenstvo

PL 2 – Jednob. org.- řasy

PL3 – Fotosyntéza

PL4 – Mikroskopování 

PL 5 – Mikroskopování zrněnky – zatím není ke stažení

PL 6 – Houby 

PL 7 – Houby s plodnicemi

Atlas hub 

PL 8 – Poznávání hub 

PL 9 Lišejníky

Atlas lišejníků

PL 10 Mechy

PL 11 Kapradiny

PL 12 Přesličky, plavuně

PL 13 Jehličnany – opravte si, prosím, v PL č. 14 na č. listu 13

PL14 Lesní byliny

PL15 Listnaté dřeviny

PL16 Lesní patra 

Bezobratlí v lese

PL 17 Měkkýši

PL 18 Pavoukovci

PL 19 Stonožky a mnohonožky

PL 20 Mravenci

PL 21 Ostatní druhy hmyzu

Obratlovci v lese

PL 22 Obojživelníci

PL23 Plazi

PL 24 Ptáci

PL 25 Ptáci 2

PL 26 SavciTermíny testů a kontroly portfolií:

TEST 31. 5. PL 22 (Obojživelníci) a PL 23 (Plazi)

TEST 7. 6. PL 24 a 25 (Ptáci) a PL 26 (Savci)

 

VYBÍRÁNÍ PORTFOLIÍ: 6. 5. – kontrola úplnosti vypracování PL, doplnit jen sebehodnocení do příslušného formuláře

TEST – 20. 5. PL 20 (Mravenec lesní) a PL 21 (Brouci, motýli)

TEST – 3. 12. PL 10 Mechy

TEST – 14. 12.   PL 9 Lišejníky + atlas lišejníků. Naučte se poznávat lišejníky a druhy stélek lišejníků

Kontrola portfolií – 17. 12. , seřaďte si PL podle čísel, POZOR – chybí vám PL č. 5. Nezapomeňte si vypracovat referát a zajímavost.Kontrola zadané práce v době distanční výuky

Kontrola vaší práce. PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Obsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio