Probírané učivo

Motivační dopis – pravidla a jeho realizace. Do 6. 11. odevzdejte svůj motivační dopis – osobně v hodině nebo prostřednictvím mailu. Vzor dopisu ke stažení níže – POZOR! je to pouze vzor, očekávám od vás VAŠI MOTIVACI k výběru daného oboru, školy!

Pravidla:

  1. Pište o oboru SŠ, na který se hlásíte, nebo o kterém uvažujete. K tomu směřujte i adresu školy v záhlaví dopisu a najděte si jméno ředitele dané SŠ.
  2. Napište, kde jste se o škole dozvěděli – např. Schola Pragensis, Internet (konkrétní webovky nebo sociální sítě), reklamy v časopisech, letácích, od rodičů, sourozenců, rodinná tradice….
  3. Specifikujte, kterou ZŠ jste absolvovali a co jste pro vybraný obor dělali v rámci svého volného času (názvy kroužků, výstav, olympiád…)
  4. Zdůrazněte svoje silné stránky – názvy dobrých vlastností, které jsou pro obor, ale i v přístupu k lidem pro vás důležité. Není to vychloubání! Zkuste se umět dobře ohodnotit, a popravdě!
  5. V závěru dopisu napište, že věříte v úspěšné zvládnutí přijímaček a že máte od školy velká očekávání, že se těšíte…

VZOR MOTIVAČNÍ DOPIS