Potřebné základní pomůcky na Vv pro školní rok 2021 – 2022

Třídy A – čtvrtky A2 -10 kusů

Desky na čtvrtky A2 – viditelně podepsané

Vodové barvy nebo anilínky

Temperové barvy

Tuš a perko s násadkou

Tužky 2B a 6B

Plastická guma

Štětce ploché a kulaté

Hadřík na štětce

Lepidlo – Herkules

Nůžky

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída