Vítejte na stránkách třídy 6. V 🙂 

 

Třídní učitelka: Denisa Džisová

Kontakt: dzisova@zsnalise.cz

Konzultace: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna přírodopisu (2. patro), pavilon BAKTUÁLNĚ:

Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.


OD 3. 5. – 7. 5. NASTUPUJÍ 6. a 8. ROČNÍKY  NA PREZENČNÍ VÝUKY. V DALŠÍM TÝDNU BUDE PROBÍHAT VÝUKA DISTANČNÍ.

Vyučující, kteří provedou testování a organizují příchod žáků– 6. V p. uč. Englická

Vstup do budovy bude umožněn celým kolektivům tříd s vyučujícím. Místo srazu pro žáky 2. stupně je stejné jako na podzim. Žáci druhého stupně se budou scházet na zámkové cestě zadní strany budovy školy u východu na hřiště, kde si je vyučující vyzvednou.

Výuka na druhém stupni bude probíhat v kmenových třídách bez střídání učeben.

Protiepidemiologická opatření – chirurgické roušky nebo respirátory po celou dobu pobytu žáků v budově, povinnost samotestování, používání anticovidových dezinfekcí.

BUDU SE NA VÁS TĚŠIT 🙂 


ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY 6. ROČNÍKU

  • Pro zjednodušení zadávání úkolů od 2.11. naleznete každé pondělí na stránkách třídy zadání nového učiva a termíny zasílání úkolů na celý týden. V plánu akcí na Bakalářích naleznete termíny výuky přes Teams.

  • Vážení rodiče distanční vzdělávání je povinná součást vzdělávání. Neúčast žáka musí být omluvena. Pokud se žák nemůže účastnit určité hodiny, omluvte jej u učitele zameškaného předmětu. Pokud dítě onemocní na delší dobu, omluvte jej u třídního učitele.

  • Pokud nemáte možnost tisknout pracovní listy a další zadanou práci, pak bude po domluvě  k vyzvednutí ve vrátnici školy ve stanoveném čase.

  • Předměty VDT + VV a zadávané práce, najdete v záložce VÝTVARNÉ TŘÍDYPŘEDMĚTY:

Fyzika 

Přírodopis

Dějepis 6. ročník 

Zeměpis 6. třída 

Matematika 6. třída

Český jazyk

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník   

Informatika 

Svět práce

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví  

Hudební výchova 6. třída

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 20/21Fotogalerie

 Adaptační kurz 6. V 20/21