Audio k učebnici: https://elt.oup.com/student/project

 

Skupina paní učitelky  Mgr. Olgy Trumpfheller (3)

od 19.4. do 23.4. – opakování učiva, some a any, much a many

Do 23.4. – dle uč. str. 50 – Apple Crumble – vypracujte svůj vlastní recept na jakékoliv jídlo.

Zašlete na můj školní mail: trumpfheller@zsnalise.cz

Online hodiny na Teams středa a pátek, jako obvykle – sledujte kalendář

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Evy Ondříčkové (2)

A Little Garden Flower

A little garden flower is lying in its bed.

A warm Spring sun is shining overhead.

Down came the raindrops, dancing to and fro-

The little flower wakens and then begins to grow.

Přepiš do sešitu a nakresli obrázky – úkol do 23.4 (probíráme online 21.4.).: 

How much?  /  How many?

We use „how much“ with uncountable nouns. „How much“ používáme u nepočítatelných podst. jmen.

How much cheese is there in the fridge? How much bread did she buy?

We use „how many“ with countable nouns. „How many“ používáme s počítatelnými podstatnými jmény.

How many bananas do you need? How many loafs of bread did he buy?

CONTAINERS  and  PACKAGING

A loaf of bread:

A slice of bread:

A carton of milk:

A packet of biscuits:

A tin of tuna:

A can of cola:

A pot of yoghurt:

A bag of apples: 

A bunch of flowers:

A bunch of bananas:

A bar of chocolate:

A jar of jam:

 Pozor:  Plakáty „My favourite animal“ můžete,  až vám situace dovolí,  odevzdávat u vrátnice školy na připravené stoly.  Přijímám plakáty nejen od své skupiny, ale i od celé 6.A, případně i od 6.V – pokud jsou psané ručně (výjimku má Štěpán B.) a jsou krásné 🙂  Děkuji, E.O.

Audio k učebnici: https://elt.oup.com/student/project

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Heleny Čermákové (1)

Teams: středa, pátek viz kalendář

Distanční výuka 26. 4. – 30. 4.  2021

Připravte si slovní zásobu U4D

Procvičujte zadaná nepravidelná slovesa

  1. část: be, do, leave, forget, break, steal, fall, bite, lose, feel, take, get
  2. část: go, have, hurt, read, put, find, drive, sleep, write, eat
  3. část: swim, speak, buy, come, say, run, bring, cut, make, see

Konzultace možná po předchozí domluvě

Distanční výuka 19. 4. – 23. 4.  2021

Pokračujeme U4C How much, How many…

 

Online podpora k učebnici:

https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs