Distanční výuka – Teams: 

6.V – od 4.1. 2021 opět pravidelně každé úterý 2. vyuč. hod. (8:55 – 9:40) a pátek 5. vyuč. hod. (11:55 – 12:40)

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 10.5. – 14.5. 2021 (6. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 14.5.

 

Gramatika

Základní větné členy (podmět, přísudek)

učebnice str. 70 / 1 – přepiš věty do sešitu a zpracuj podle zadání

učebnice str. 70 / 2 – zpracuj podle zadání, věty napiš do sešitu

učebnice str. 70 / 3 – zpracuj podle zadání, věty napiš do sešitu

 

PS str. 33 / 5 a, b, c, d, e, f, g – zpracuj podle zadání

PS str. 34 / 4

 

Literatura

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

Ellen Dimitrovová, Nela Fuksová

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 26.4. – 30.4. 2021 (6. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 30.4.

 

Gramatika

Větné členy

 

Základní větné členy (podmět, přísudek)

učebnice str. 68 / barevný rámeček (podmět, přísudek) – přehledně vypiš do sešitu

učebnice str. 68 / 2 – zpracuj podle zadání, věty napiš do sešitu

učebnice str. 69 / 3 – zpracuj podle zadání, věty napiš do sešitu

učebnice str. 69 / barevný rámeček (Po, Př –  holý, rozvitý, několikanásobný) – přehledně vypiš do sešitu

 

Shoda přísudku s podmětem

učebnice str. 69 / barevná tabulka (shoda přísudku s podmětem) – přehledně vypiš do sešitu

 

PS str. 32 / 2 a – zpracuj podle zadání

PS str. 32-33 / 3 – zpracuj podle zadání

PS str. 33 / 4 a, b – zpracuj podle zadání, nezapomeň podtrhnout ve větách podmět (rovnou čarou) a přísudek (vlnovkou)

 

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

Ondra Krupička, Sam Bahjat

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 19.4. – 23.4. 2021 (6. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 23.4.

 

Gramatika

Jazykový rozbor:

učebnice str. 62 / 4 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j – zpracuj do sešitu podle zadání

 

Pravopis:

učebnice str. 62 / 5 – napiš celé věty do sešitu

                                   – z vět vypiš slovesa a urči u nich mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas, způsob)

 

Souhrnná cvičení:

učebnice str. 66 / 2 – napiš celé věty do sešitu podle zadání

učebnice str. 66 / 3 – napiš věty do sešitu podle zadání a urči druh číslovek

 

PS str. 31 / 2 a – doplň vynechané hlásky

 

Literatura

Báje, pověsti

čítanka str. 96 – 98 / RABÍN LEW STVOŘÍ GOLEMA (Eduard Petiška)

  1. text přečti
  2. vlastními slovy vyjádři obsah ukázky

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

Týnka Wolfová, Andělka Švarcová

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 12.4. – 16.4. 2021 (6. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 16.4.

 

Gramatika

Podmiňovací způsob přítomný a minulý

učebnice str. 59 / 2 – napiš celé věty do sešitu a zpracuj podle zadání

učebnice str. 59-60 / 3 – vypiš z vět slovesa a urči u nich slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací přít. a min.)

učebnice str. 60 / 7 – napiš do sešitu podle zadání

 

PS str. 30 / 5 a, b, c, d – zpracuj podle zadání

PS str. 30 / 6 – zpracuj podle zadání

 

Sloh

Popis postavy

učebnice str. 124 / 8 – zpracuj podle zadání

 

Literatura

Báje, pověsti

čítanka str. 91 – 92 / BLANÍK (Eduard Petiška)

  1. text přečti
  2. vlastními slovy vyjádři obsah ukázky

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

Lukáš Novotný, Filip Tišer

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂