Probírané učivo + aktivity

Duben (distanční výuka): v měsíci březnu se měl za normální situace konat školní ples. O ten jsme bohužel přišli, ale v hudební výchově se alespoň můžeme seznámit s některými základními tanci pro společenské příležitosti. Podívejte se na video v odkazu, kde uvidíte překrásný tanec jménem WALTZ a můžete se i zkusit naučit – společníka vám můžou dělat nejenom sourozenci, rodiče… ale i obyčejné koště!

VIDEO WALTZ: https://edu.ceskatelevize.cz/video/8411-tanecni-hratky-s-honzou-onderem-waltz?vsrc=tema&vsrcid=tanec

Dále přikládám další zábavný pracovní list, který vyplněný posílejte do 30. 4.: Hudební hrátky III.


Březen (distanční výuka): poslechněte si alespoň část symfonie Z Nového světa (tzv. Novosvětská) nebo Slovanské tance od Antonína Dvořáka. Zkuste to! Využijte Youtube, Spotify (pokud máte), CD…

Dále si vyluštěte další hudební kvíz – tentokrát zaměřený více na hudební nástroje. Posílejte na mail/Teams do 19. 3.

Hudební hrátky II.


Únor (distanční výuka): Vytiskněte si, nebo přepište zápis o Antonínu Dvořákovi (viz odkaz) a založte do portfolií.

Pro odlehčení si vyluštěte hudební kvíz přiložený v odkazu. Věřím, že vás to bude bavit a zároveň se něco dozvíte. Posílejte do 19. 2.

Hudební hrátky I.

ANTONÍN DVOŘÁK


Leden – únor (distanční výuka): HÁDANKA: budeme se věnovat dalšímu skvělému českému skladateli, který žil v 19. století. Zasloužil se velmi významně o to, že se o české hudbě dozvěděli lidé i v Americe a okamžitě si ji zamilovali. Prosazoval obrodu českého jazyka a české kultury v dobách tzv. Národního obrození. Napsal krásné opery a symfonie – např. symfonii Z Nového Světa (též nazývána Novosvětská), z oper např. Čert a Káča, Rusalka… (rád se nechal inspirovat pohádkami a bájemi). Vaším úkolem je poslat mi jméno skladatele, a to do 5. 2. 2021 (na mail, Teams).


HV 19. 10. – 6. 11. distanční výuka: Kontrola cvičného testu o B. Smetanovi. POZOR: Vyplněný cvičný test posílejte na mail dubova@zsnalise.cz, termín: do 6. 11.


Hodina HV 13. 10. a 14. 10. (7. A, 7. V) – distanční výuka: vyplňte podle zápisu o B. Smetanovi cvičný test (viz odkazy níže). Zkontrolujeme ve škole, bude-li prezenční výuka. Těším se na vaše práce a opatrujte se! 🙂

Říjen: Opakujeme Bedřicha Smetanu – život, dílo, zajímavosti. V odkazech níže najdete zápis (vytiskněte nebo přepište  a vložte do desek na HV). Zároveň přikládám cvičný doplňovací test k procvičení. Až se sejdeme ve škole, napíšeme si ho na známky – to bude jedniček 😉 !

Učte se text písničky NA TOM BOŠILECKYM MOSTKU, abychom si ve škole mohli pořádně zazpívat, až to samozřejmě půjde! Text máte mít opsaný z hodin, popř. vyhledejte si na internetu.

Smetana

Test – Doplňte důležité údaje do textu