Probírané učivo:

Duben 2021 – distanční výuka: Pravidla silničního provozu: silnice, chodníky, parkoviště… jsou všude kolem nás, i kolem školy. Na nich je spousta aut, cyklistů, uživatelů koloběžek a bruslí… I zde se chceme cítit bezpečně a chránit sami sebe a naše blízké! V odkazu níže najdete video, které shlédněte a s jeho pomocí vypracujte úkol – odpovědi na 2 otázky viz níže, do 30. 4. – posílejte na mail/Teams:

1. Jaké jsou ochranné prvky při používání kola, skateboardu a bruslí?

2. Napiš pravidla pro správné používání PŘILBY.

Video BESIP I.: https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/multimedia/BESIP_bezp_na_kole.mp4

V odkazu níže vyplňte dotazník o stravování a pohybu – je to dobrovolné, ale budeme rádi, když se zúčastníte. Je to anonymní a ke své závěrečné práci to potřebuje paní učitelka z naší školy 🙂 .

Instrukce k vyplnění: V hlavičce formuláře jsou napsané nějaké informace, kdo dotazník vytvořil, čeho se dotazník týká a že dotazník je anonymní a data z něj nebudou nikde veřejně publikována.
Po kliknutí na odkaz by se měl dotazník otevřít v internetu, kde odpovíte na 18 otázek. U jedné otázky lze vybrat více možností (je to tam v závorce uvedeno). Jinak všechny otázky jsou označeny jako povinné, takže byste měli odpovědět na vše. Na konci je tlačítko odeslat.

Březen 2021 – distanční výuka: většina z nás považuje rodinu za „ostrov bezpečí a jistoty“ – a většina z vás to označila za nejdůležitější hodnotu v životě rodiny. Bezpečí potřebujeme i mimo rámec rodin – ve škole, ve městě, na výletě…

Pojďme sledovat, jak si bezpečné prostředí kolem nás umíme/neumíme vytvářet: co nás nejvíce ohrožuje, jak se tomu postavit, umět se správně bránit… Ve škole je spousta rizikových situací, které nám jednak nastavuje samotné prostředí a jednak si ho vytváříme my sami – tím, jak se chováme k sobě navzájem, k vybavení školy…

Začneme tím, s čím se ve škole žáci setkávají častěji, než bychom si všichni přáli – se ŠIKANOU. Zkuste si pomocí pracovního listu ověřit, co o šikaně vlastně víte, jak byste se s ní správně vypořádali…Pracovní list mi posílejte na mail/Teams do 17. 3.

OSOBNÍ BEZPEČÍ – ŠIKANA


Únor 2021 – distanční výuka: téma RODINA. Diskuze v on-line hodině. Pracovní list (2 části) posílejte vyplněný na mail nebo na Teams do 19. 2. 2021.

RODINA