VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 2021 BUDOU ZVEŘEJNĚNY 24. 5. ZDE : 🙂  

K úspěšnému složení talentových zkoušek je potřeba získat alespoň 50 bodů ze 100.

Za DOMÁCÍ ÚKOL – 20 bodů maximálně

Za ABSTRAKTNÍ MALBU – 30 bodů maximálně

Za KOLOROVANOU KRESBU – 50 bodů maximálně

Žáci v tabulce jsou do výtvarné výběrové třídy přijati. Všem blahopřejeme.

 

 


ZADÁNÍ K TALENTOVÉ ZKOUŠCE 13. – 14. 5. 2021


ORGANIZACE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:  Organizace TZ a zadání práce je  vždy vysvětleno  v  dokumentu (modře). 

ORGANIZACE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 2021

ZADANÉ ÚKOLY:

č. 1: 1. DOMÁCÍ PRÁCE

Doporučuji domácí práce popsat – jsou poté lépe pochopitelné, když mají název.

č. 2: 2. abstraktní malba

č. 3: 3. kolorovaná kresba

Práce odevzdávejte do pátku 14. 5. 2021, 18:00 hodin podle instrukcí, které jsou u každé zadané práce a v dokumentu ORGANIZACE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK. ČTĚTE prosím zadání pozorně.  Držím všem palce.

na mail – jirouskova@zsnalise.cz 

POKUD NEBUDU NA MAIL S PRACEMI REAGOVAT, OZVĚTE SE PROSÍM NA TELEFON – 720488452, PRÁCI V TOMTO PŘÍPADĚ NEMÁM.

 


1. PŘIPRAVTE SI PROSÍM:  na abstraktní malbu: temperové barvy, štětce, čtvrtku A2. Na kolorovanou kresbu: vodové barvy, tuš, perko na kresbu tuší, štětce, čtvrtku A2. Celkově budete tedy potřebovat 2x ČTVRTKY A2.

2. Připravte si DOMÁCÍ PRÁCE, kterými se chcete prezentovat. Počet domácích prací je 12 – 15 kusů. (Pokud máte fotografické cykly, počítají se 3 fotografie na cyklus. Je také možné považovat za cyklus malé kresby nebo malby na jedno téma.)

Doporučujeme připravit z domácích prací PDF z prezentace, kdy na první straně bude uvedeno jméno žáka, tento rok a jako název Domácí práce k talentovým zkouškám. PDF prezentace bude obsahovat bez úvodní strany 12 – 15 listů. PowerPointová prezentace je k dispozici v Outlook poště.


DOMÁCÍ PRÁCE BUDOU ZASÍLÁNY JAKO ÚKOL č. 1 SPOLU S VYPRACOVANÝMI ÚLOHAMI ZADANÝMI K TALENTOVÉ ZKOUŠCE.

PDF PREZENTACI S DOMÁCÍMI PRACEMI POSÍLEJTE NA ADRESU jirousková@zsnalise.cz, JAKMILE JI BUDETE MÍT HOTOVOU, NEJDÉLE VŠAK DO 14. 5. – 12:00 HODIN.

 


CO NÁM PŘINESE BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA

PDF- PROČ VDT : ROZKLIKNĚTE NÁPIS POD TOUTO VĚTOU

VÝTVARNÉ A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 1

VDT -OBSAH PŘEDMĚTU – digitální technologie


PŘIHLÁŠKA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY 13. 5. 2021

Talentovky_i_s_přihláškou2021 – 6.tř.tmp

Talentovky_i_s_přihláškou2021__ 7.tř.tmp


Talentové zkoušky pro  vytvoření výběrové 6. třídy s výtvarným zaměřením jsou plánované  na 13. a 14. 5. 2021 online

Případné dotazy směřujte na mail jirouskova@zsnalise.cz nebo po předchozí mailové dohodě je možné zavolat na telefon 720488452.

Výběrová výtvarná třída vzniká na naší škole na základě dlouholeté úspěšné práce se žáky právě v této oblasti. Nejde pouze o výuku výtvarných postupů a rozvíjení znalostí z oblasti dějin umění. Jde také o rozvoj osobnosti každého jednotlivého žáka, hledání různých, vlastních řešení a vyjádření na jednotlivá témata, zodpovědnost za svoji práci, její obhajobu – to vše vychovává silné osobnosti, které se i v budoucím životě umí postavit různým životním situacím. Dalším cílem výuky je příprava žáků k talentovým zkouškám na umělecké střední školy. Výuka je ve velké míře od 7. ročníku zaměřena na práci s digitálními technologiemi – práci na počítači, fotografování, filmu, práci v grafických programech. Výuka probíhá metodou: Badatelsky orientovaná výuka.