Distanční výuka pro 8. ročníky – Teams: 

8.A – od 4.1. 2021 opět pravidelně každé úterý 5. vyuč. hod. (11:55 – 12:40) a pátek 3. vyuč. hod. (9:55 – 10:40)

8.V – od 4.1. 2021 opět pravidelně každou středu 2. vyuč. hod. (8:55 – 9:40) a pátek 4. vyuč. hod. (11:00 – 11:45)

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 10.5. – 14.5. 2021 (8. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 14.5.

 

Gramatika

Souvětí souřadné a podřadné

učebnice str. 74 / 10 – zpracuj do sešitu podle zadání

učebnice str. 74 – 75 / 12 a, b, c, d, e, f, g, h zpracuj do sešitu podle zadání

učebnice str. 77 / 5 a, b – zpracuj do sešitu podle zadání

 

Literatura

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

8.A – Honza Řičánek, Max Michal

8.V– Tereza Kurková, Jan Ryšavý

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 26.4. – 30.4. 2021 (8. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 30.4.

 

Gramatika

Souvětí souřadné a podřadné

učebnice str. 70 / 7 a ( přepiš celý text bez chyb, tedy pravopisně správně, nezapomeň na čárky ve větách, i v interpunkci je tam spousta chyb)

učebnice str. 70 / 7 b, c, d, ezpracuj do sešitu podle zadání

 

PS str. 43 / 3 b, c (bez grafů)– zpracuj podle zadání

PS str. 44 / 7 – doplň do vět interpunkci (čárky), ostatní zadané úkoly nedělej

 

Literatura

Baroko

černá učebnice str. 137 / Truchlivý (J. A. Komenský)

 • text pečlivě přečti
 • v úryvku se odráží určitá historická situace i osobní autorovy osudy – Co o tom víš?
 • několika větami vyjádři, jak na tebe text působil 

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

8.A – Sára Kaliášová, Sára Posvancová, Tereza Pospíchalová

8.V– Naty Smičková, Lukáš Matys

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 19.4. – 23.4. 2021 (8. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 23.4.

 

Gramatika

Souvětí souřadné a podřadné

 

učebnice str. 70 / 6 a (bez grafů, pouze urči druhy určených souvětí), b, c, d – zpracuj do sešitu podle zadání

učebnice str. 71 / 8 a (bez grafu), b, c, d – zpracuj do sešitu podle zadání

 

PS str. 43 / 2 – zpracuj podle zadání

PS str. 44 / 6 a, b, c – zpracuj podle zadání (interpunkce = čárky ve větách)

 

Sloh

Napiš úvahu na téma: Co bych chtěl/a sdělit světu?

 • minimální rozsah ½ A4
 • otázky
 • úvahové věty
 • odstavce

 

Literatura

Baroko

černá učebnice str. 138 – 140 / Dobrodružný Simplicius Simplicissimus

 • text pečlivě přečti
 • vlastními slovy vyjádři obsah ukázky
 • napiš zhodnocení – PROČ líbilo / nelíbilo

 

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

8.A – Verča Jankopalová, Domča Fecková, Míra Baleja

8.V– Klárka Čadilová, Terka Krylová

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 12.4. – 16.4. 2021 (8. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 16.4.

 

Gramatika

Souvětí souřadné a podřadné

učebnice str. 69 / 4 – napiš do sešitu podle zadání ( římské číslice – pořadí vět, H – věta hlavní, V – věta vedlejší + její druh, značky mezi větami – druh významového poměru)

učebnice str. 69 / 5 a, b (druh souvětí – souřadné, podřadné)

 

PS str. 41- 42 / 3 – pečlivě zpracuj všechny zadané úkoly k textu „Víte, jak používat antibiotika?“

 

Literatura

Baroko

černá učebnice str. 142-145 / Labyrint světa a ráj srdce (J. A. Komenský)

 • text pečlivě přečti
 • vlastními slovy vyjádři obsah jednotlivých částí ukázky
 • napiš zhodnocení – PROČ líbilo / nelíbilo

 

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

8.A – Vali Lavriv, Izabela Kuroedova

8.V– Matyáš Kursten, Karolínka Urbanová

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂