CHEMIE 9. V

 

 

Vítejte na stránkách chemie.

Jelikož jsme neprobrali veškeré učivo 8. ročníku, budeme v tématech z „osmičky“ pokračovat. Budeme pracovat i s portfoliem z loňska, které jste si měli ponechat pro tento školní rok. Než začněme novým učivem, nejprve zopakujeme, co si pamatujete z minulého roku.

 

Aktuálně probírané učivo:

OPAKOVÁNÍ:

1) Změny skupenství

2) Směsi – stejnorodé a různorodé

3) Oddělování složek ze směsí

4) Voda a vzduch

5) Částicové složení látek

 

Pracovní listy ke stažení:

 Termíny testů a odevzdávání portfolií:

TEST – 13. 9. značky PSP, pouze na jedničky

TEST – 15. 9. značky PSP, pouze na jedničky

TEST – 20. 9. značky PSP, na známky

Portfolio Částicové složení látek – 22. 9. 

portfolio bude obsahovat:

1) zadávací protokol + sebehodnocení

2) PL č. 1 – 6 (pokud je nemáte z loňského školního roku, napište mně email, zpětně vám je pošlu), PL budou vyplněné, NE okopírované od spolužáků!!

3) referát

4) zajímavost

 Probrané učivo:

 Zadání žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník