Řemesla – vypracovat do 25.2. 2021

Definice řemesla

Řemeslo jako povolání

Řemesla v minulých staletích a v současnosti

Řemesla zaniklá , současná, řemesla, která přežila staletí

Umělecká řemesla

Význam řemesel

Připravit si pantomimické ztvárnění libovolného řemesla

jako hádanku pro ostatní žáky