Probírané učivo

10. 5. – 21. 5.: opakujeme a procvičujeme témata probraná v distanční výuce. V odkazu níže najdete pracovní list k tématu Majetek, který jste dostávali i ve škole. Vyplňte si v rámci domácí přípravy a ve škole si zkontrolujeme společně. Budete pak odevzdávat k hodnocení.

PL MAJETEK


26. 4. – 7. 5. (distanční výuka): vypracujte písemně úkol: Co vše se financuje z vašeho domácího rozpočtu? Na co všechno vydávají rodiče penízky, aby zajistili chod domácnosti? Posílejte na mail nebo Teams do 7. 5., při prezenční výuce vezměte s sebou do školy!


12. 4. – 19.4. (distanční výuka): nové téma – MAJETEK – hospodaření. Na online hodině jste hezky vyvodili, že každý z nás má nějaký majetek (i vy – děti) a že potřeba majetku je pro každého rozdílná – jinak je to např. pro občany evropských států a jinak pro obyvatele amazonských pralesů. Dále jsme si povídali, jakým způsobem majetek získáváme. To vše a ještě trochu více najdete v přiloženém zápise. Ten si opište/nalepte do sešitu. Neposílejte.

Úkol k zamyšlení – zkontrolujeme na další online hodině 27. 4.: Promyslete si, na co všechno vydávají rodiče penízky, aby byl zajištěn chod domácnosti, rodiny – co vše se financuje z vašeho domácího rozpočtu. Neposílejte, probereme na příští online hodině.

ZÁPIS: MAJETEK


22. 3. – 9. 4. (distanční výuka): Zákony, vyhlášky, nařízení vycházejí z morálky, kterou si daná společnost/stát nastaví. Morálka – nepsaná pravidla slušného chování. Vaším úkolem je namalovat komiks, ve kterém zobrazíte vámi vybraná pravidla slušného chování. Forma zpracování: máte na výběr – příběh nebo jednotlivá pravidla slušného chování. Můžete vytvořit i komiks, o tom co je neslušné chování. Je to na vás. A4 si rozdělte min. na 6 dílů (kdo chce více, může 😀 ). Posílejte na mail/Teams nejpozději do 9. 4.


15. 2. – 5. 3. (distanční výuka): zápis k tématu Porušování lidských práv – vytiskněte nebo přepište (viz odkaz). Úkol v zápisu (červeně vyznačený) splníte do 5. 3. a posílejte na mail či do Teams.

PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV


2. 2. – 12. 2. (distanční výuka): pokračujeme v tématu LIDSKÁ PRÁVA – konkrétně PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁVK tomu se váže několik důležitých pojmů, které charakterizují takové lidské chování, které neakceptuje odlišnosti u jiných ras, kultur, národností, náboženství…Vede to k porušování lidských práv…

V odkazu najdete seznam 6 pojmů, které jsme si v on-line hodině charakterizovali. Vaším úkolem je napsat tyto charakteristiky a do 9. 2. pošlete na mail nebo na Teams. Dva z pojmů jsme jenom nastínili – zkuste s pomocí internetu, knížek… najít jejich význam.

Lidská práva – pojmy porušování


 

4. 1. – 15. 1. (distanční výuka): čeká nás další zajímavé téma o lidských právech. Volně tak navazujeme na téma národnostních menšin. Abyste pochopili význam pojmu Lidská práva, tak si nejprve zkuste napsat, na co máte právo VY – DĚTI: Máte třeba právo na vzdělání? nebo Máte právo na odpočinek? nebo Máte právo na rodinu, domov, mít majetek…? Přemýšlej a vypracuj úkol: napiš 7 práv, které máš jako dítě. Termín odevzdání: do 15. 1. 2021, posílejte na mail nebo na Teams. Vytiskni si nebo přepiš zápis k tématu – viz odkaz.

DOKUMENTY – LIDSKÁ PRÁVA


VO 23. 11. – 7. 12.: podívejte se na zajímavý projekt s názvem Czech Kid  – zde  http://czechkid.cz/, který je zaměřený na specifika různých národnostních menšin žijících na našem území – jazyk, tradice, jídlo, společenské přijetí… Ve škole si pak řekneme více. Vezměte si s sebou pomůcky na VO – hlavně sešit se zápisy a splněnými úkoly. Už se na vás moc těším 🙂 .


VO 4. 11. – 18. 11.: do sešitu si přepište nebo nalepte vytištěný zápis k tématu NÁROD. Vysvětlení pojmů + úkol. Do 18. 11. mi pošlete na můj mail vypracovaný jednoduchý úkol, který je součástí zápisu.

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY I.

Ti z vás, kteří jste zatím neodevzdali vypracované úkoly z minulých hodin, máte poslední šanci zaslat do 9. 11.!


Hodina VO 21. 10 a 22. 10. (7. V a 7. A) – distanční výuka: Osobnost národa. POZOR, ZMĚNA! Práci o osobnosti ČR zadanou v minulé hodině posílejte na mailovou adresu dubova@zsnalise.cz, termín do 23. 10.

NEZAPOMEŇTE ZASLAT NA MAIL (dubova@zsnalise) CHARAKTERISTIKU KRAJE ČR (viz úkol níže) DO 2. 11.


Hodina VO 14. 10. a 15. 10. (7. Va 7. A) – distanční výuka: Pojem Národ, národní hrdost. Vyber z osobností ČR (současnost nebo historie – to je na Tobě)  jednu z oblasti vědy nebo kultury nebo sportu nebo politiky a napiš alespoň v 7 větách, čím proslavila naši zemi, o co se zasloužila, že se o ní ví Češi i lidé ve světě, proč jsme na ni pyšní. Piš svůj názor. Kontrola proběhne ve škole první listopadovou hodinu VO, bude hodnoceno známkou.29. 9. – 9. 10.: opakujeme téma Obec, Kraje ČR. V sešitě budete mít zápis o obcích, nalepenou a vyplněnou slepou mapu krajů ČR (ke stažení viz odkazy níže). Nezapomeňte vyplnit i krajská města. Úkol: vyber 1 kraj a v min. 7 větách ho charakterizuj (tradice, výrobky, příroda, sport…např. Pardubický kraj – kraj perníku…). Piš do sešitu, kontrola splněné práce a sešitů: 8. a 9. 10.

mapa slepá kraje

mapa krajů ČR

Obecní řízení


14. 9. – 18. 9.: opakujeme učivo 6. ročníku – Státní svátky ČR, jejich význam, názvy + datumy. Test píšeme ve čtvrtek 21. 9. (s marody se domluvím individuálně). V odkazu níže najdete přehled státních svátků a ostatních svátků ČR – pro ty z vás, kteří jste zapomněli opsat nebo nalepit v rámci distančního vzdělávání v minulém roce.

Státní svátky ČR