Talentové zkoušky

pro informace rozklikněte nadpis

Talentové zkoušky pro  vytvoření výběrové 6. třídy s výtvarným zaměřením jsou plánované  na 13. a 14. 5. 2021 online

Případné dotazy směřujte na mail jirouskova@zsnalise.cz nebo po předchozí mailové dohodě je možné zavolat na telefon 720488452.

ORGANIZACE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK BUDE ZVEŘEJNĚNA DO PONDĚLÍ 10. 5. 2021

PDF PREZENTACI S DOMÁCÍMI PRACEMI POSÍLEJTE NA ADRESU jirousková@zsnalise.cz, JAKMILE JI BUDETE MÍT HOTOVOU, NEJDÉLE VŠAK DO 14. 5. – 12:00 HODIN.


CO NÁM PŘINESE BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA

PDF- PROČ VDT : ROZKLIKNĚTE NÁPIS POD TOUTO VĚTOU

VÝTVARNÉ A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 1

VDT -OBSAH PŘEDMĚTU – digitální technologie


PŘIHLÁŠKA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY 13. 5. 2021

Talentovky_i_s_přihláškou2021 – 6.tř.tmp

Talentovky_i_s_přihláškou2021__ 7.tř.tmp


 

 


ČASOPIS FOTOVIDEO A JEHO SOUTĚŽ FOTOGRAFIÍ

12. kolo soutěže roku 2020 dopadlo pro nás velmi dobře:

Soutěž jsme celkově vyhráli. Po dvanácti kolech jsme získali celkem 1740 bodů. Další škola, která se umístila za námi, získala 130 bodů. Všem blahopřeji.

1. kolo roku 2021 – jsme vyhráli i jako škola. Všem blahopřeji.

2. kolo 2021 bylo pro naše žáky a naší školu velmi úspěšné

3. kolo 2021 bylo pro naše žáky a naší školu velmi úspěšné

 ZADÁVANÉ PRÁCE A POTŘEBNÉ INFORMACE BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY NA PŘEDMĚTY VV A VDT:


 

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ PLATÍ PODLE ZADÁNÍ Z ŘÍJNA 2020.

NEZAPOMÍNAT NA VKLÁDÁNÍ FOTOGRAFIÍ DO SOUTĚŽE

VŽDY JE POTŘEBA MÍT ODEVZDANÉ FOTOGRAFIE PŘED HODINOU TEN DANÝ TÝDEN. TERMÍNY JSOU PSÁNY OBECNĚ PRO VŠECHNY TŘÍDY A JEJICH VYUČOVACÍ HODINY – TEDY KAŽDÝ SE PŘIPRAVÍ NA SVOJÍ VYUČOVACÍ HODINU.

Odevzdávání  fotografií 6. třída- e-mailem

7. – 9. třída do Poznámkového bloku v TEAMS. Používejte poznámkový blok v týmu pro celou třídu, nikoli pro skupinu.

  • 8. – 12. 2. 2021 – HRADY A ZÁMKY
  • 8. – 12. 3. 2021 – ZLATÁ HODINKA
  • 8. – 12. 3. 2021 – PŘÍRODA VE MĚSTĚ
  • 5. – 9. 4. 2021 – ŘADA A ŘADY
  • 26. – 30. 4. 2021 – RÁM
  • 17. – 21. 5. 2021 – STOPY

 

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ JE NA TÉMA  VODA – FOTOGRAFIE  ODEVZDÁVEJTE DO 9. 4. 2021

Fotíte minimálně 5 fotografií na toto téma, vše bylo probráno na hodinách při zadání v polovině března.

složka VÝSTAVA VÝBĚR- 5 fotografií TOP  z 10 témat

do složky VODA – vložit W dokument- velikost písma 12, Times New…, textové pole, bez ohraničení, 1,5 řádkování, Příjmení, Jméno, TŘÍDA, 2X Enter, NÁZEV, 2X Enter, minimálně 4 řádky poezie, obrázek – TĚSNÉ

 

ODEVZDÁNÍ VŽDY DO TÝDNE OD ZADÁNÍ


ZADANÉ PRÁCE  BŘEZEN A DUBEN 2021:

Práce jsou probírány na online hodinách.

6. třída FROTÁŽE, VDT 1- 1. PRÁCE DO 4. 4. 2021 – opětovně koláž z frotáží(předělat podle zadání),

VDT 1- 1. PRÁCE DO 3. 4. 2021 – ZADANÁ PRÁCE KRESBA (počítaná práce odpovídá časově 1 vyučovací hodině)

VDT 2 – kresba do 13.4.2021

7. třída do 12. 4. 2021– odevzdat MODEL SVÉHO VÝROBKU – KAŽDÝ VE FIRMĚ DĚLÁ SVŮJ MODEL (10cm) vložit do TEAMS

8 VDT 2 – zadaná práce na hodině v pátek 26. 3. – fotografie světlo a stín do 8. 4. 2021

VÝSTAVA: text k fotografii – do textového pole ve W:

8 VDT2 – 23.4.

Do 31. 3. 2021 – odevzdat přípravu na filmovou pohádku (každý) – scénář v rozsahu 1 listu A5, kostým, 1x kulisu.

9. třída – VÝSTAVA: text k fotografii – do textového pole ve W: 2/2- 23.4.

pracuje na AP, kontrola teorie 12.4. odevzdáváte průběh vaší AP- 2 fotografie do poznámkového bloku

Průběžná kontrola AP a konzultace každý týden na hodinách –

1/2 + 2/2 – vloží do TEAMS V PREZENTACI ZPRACOVANOU TEORII do 19. 2. 2021

1/2 – návrh práce do 7. 3. 2021 TEAMS

2/2 – návrh práce do 11. 3. 2021 TEAMS

1/2 – inspirace uměním do 14. 3. 2021 do TEAMS – doplněná prezentace o návrh a inspiraci

2/2 – inspirace uměním do 18. 3. 2021 do TEAMS – doplněná prezentace o návrh a inspiraci

DÁLE JIŽ JE SAMOSTATNÁ PRÁCE NA AP. TATO PRÁCE A JEJÍ PRŮBĚH BUDE KONTROLOVÁNA NA HODINÁCH.

Původní termín odevzdání AP, do konce dubna,  se po dohodě se žáky odkládá na 14. 5. 2021. Tento termín je pro odevzdání kompletně hotové absolventské práce ZÁVAZNÝ. Na práci pracujete již od poloviny ledna.


VÝTVARNÉ DÍLNY PROZATÍM  PROBÍHAJÍ DISTANČNĚ:

5. třída – středa 16:00 – 18:00, vede H. Výborná

5. + 7. + 8 .  třída – středa 16:00 – 18:00, vede J. Jiroušková

9. + 5. třída – čtvrtek 16:00 – 18:00, vede J. Jiroušková, E. Vrbatová

PLATBA PROBÍHÁ STEJNĚ JAKO V PRVNÍM POLOLETÍ.  INFORMACE NALEZNETE V ZÁLOŽCE šk. rok 2020/21; KROUŽKY. KURZ JE POTŘEBA ZAPLATIT DO KONCE ÚNORA 2021 NEBO PO DOHODĚ S PANÍ HOSPODÁŘKOU PODLE MOŽNOSTÍ.


Příprava k talentovým zkouškám ( H. Výborná) bude probíhat online. Informace o průběhu a organizaci kurzu obdržíte mailem.

Jakmile to bude možné, kurz bude probíhat v budově školy. Tomu jsme podřídili i počet žáků, aby toto bylo možné.

PŘÍPRAVA K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM DO VÝBĚROVÉ VÝTVARNÉ 6. TŘÍDY ZAČÍNÁ V LEDNU 20.1. 2021 – VŽDY VE STŘEDU 16:00 – 18:00 hod., POD VEDENÍM Mgr. Hany Výborné

Cena přípravky je 1650,- Kč

Platba na účet:

68471319/2010

VS: 2021

Do poznámky je nutné napsat JMÉNO ŽÁKA

Přihláška na odpolední kurz PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY do 6. výběrové třídy – klikněte prosím na odkaz: (JIŽ NAPLNĚNO)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j9kp0u0INk-_GxkyhpxBG5a6zrMzzG9NnMZFtdQROYFUNjhYVENFUDUxQ0JFUVRNRDVRWVpKV1U0TC4u


 


VERNISÁŽ TRADIČNÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ A PRACÍ ŽÁKŮ VÝBĚROVÝCH VÝTVARNÝCH TŘÍD PROBÍHÁ KAŽDÝ ŠKOLNÍ ROK

 


Plenér 2016

Práce třídy 6.V- 2015/2016

Práce třídy 7.V- 2015/2016

Práce třídy 8.V- 2015/2016

Práce třídy 9.V- 2015/2016

VÝSTAVA fotografií za rok 2015-2016

VÝSTAVA fotografií za rok 2014-2015