paní třídní učitelka: Mgr. Eva Ondříčková            kontakt: ondrickova@zsnalise.cz               kmenová třída 7.V : Knihovna

AKTUÁLNĚ :

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR.

Ke stažení zde:  Neinvazivní souhlas škola Praha 4

V případě, že žák neodevzdá tyto vyplněné souhlasy při příchodu do školy, bude se za přítomnosti vyučujícího samotestovat antigenními testy Singclean jako doposud.

Pro získání hrubého odhadu zájemců prosíme o rychlou zpětnou vazbu.

Marigold Flower – Meaning, Symbolism and Colors

 Vážení rodiče a milí žáci,

7.V nastupuje k do školy k prezenční výuce až 10. května. 

 

Vážení rodiče,

Městská část Prahy 4 na základě informací o počtu antigenních testů na jednotlivých školách zajistila pro své základní školy odběry pracovníky zdravotnického zařízení přímo ve školách.

Pro účely vykrytí případného nedostatku AG testů provedou odběry zdravotničtí pracovníci společnosti PRONATAL s.r.o., IČ 04614283, se sídlem Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4.

Od 10.5.2021 budou zdravotníci provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní, nikoliv odběrem z nosohltanu, neinvazivní metodou. Tyto testy se hodí pro děti, kterým nevyhovují stěry z nosu. V případě pozitivity dítěte na antigenním testu, bude odebrán PCR test žvýkací metodou a následně předán do laboratoře k vyhodnocení.

Na základě platné legislativy je nutné pro tento odběr vyplnit informovaný souhlas a souhlas GDPR s nakládáním s osobními údaji, které nám společnost poskytla. Formuláře jsme umístili na stránky tříd a třídní učitelé Vám je rozešlou na mailové adresy.

V případě, že žák neodevzdá tyto vyplněné souhlasy při příchodu do školy, bude se za přítomnosti vyučujícího samotestovat antigenními testy Singclean jako doposud.

Pro získání hrubého odhadu zájemců prosíme o rychlou zpětnou vazbu. Nahlaste prosím třídním učitelům do pátku 7. května svůj zájem o testování dítěte z ústní dutiny.

Přeji nám všem rychlé ukončení distanční výuky a návrat do normálu.

Mgr. Bc. Václav Hlinka

Ředitel školy


 

Sledujte stránky jednotlivých předmětů, ať jste každý týden (den) v obraze. 


Český jazyk 7. třída

Matematika 7. ročník

Anglický jazyk 7.ročník

Německý jazyk 7. ročník

Přírodopis 7. ročník

Fyzika 7. ročník

Dějepis 7. ročník 

Zeměpis 7. třída

Výchova k občanství 7. ročník 

Výchova ke zdraví

Hudební výchova

 Vyučování online:  https://portal.office.com 

_______________________________________________________________________