Skupina paní učitelky   Mgr. Olgy Trumpfheller

učivo od 8.3. do 12.3.: 

opakování učiva, minulý čas průběhový – was, were + sloveso + ing, kombinace minulých časů – prostý a průběhový,

město, památky – člen určitý THE

Zápis do sešitu: kdy používáme THE

  1. Když jsme o dané věci již mluvili
  2. Když je to spojeno se třetím stupněm přídavného jména (př. The biggest, the best atd.)
  3. Když je to řadová číslovka (the first, the second atd.)
  4. Když jsou to muzea, galerie, divadla nebo konkrétní věci jako jedno nádraží, jedna řeka atd.
  5. Když je to spojeno se stranou (to the left, to the right, on the other side atd.)
  6. Když jsou to názvy památek, typu The Tower OF London (neboli dvě podstatná jména vedle sebe)

Online hodiny Teams jako vždy středa a pátek – sledujte kalendář

Hotové práce zasílejte na trumpfheller@zsnalise.cz  – nezasílat, zkontrolujeme společně v online hodině.

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Evy Ondříčkové:   

1)  Project task: Make a project about an interesting town or a city according to Projectbook 55/2

(Úkol: Vytvoř projekt o zajímavém městě podle zadání v učebníci 55/2, fyzické odevzdání: 10. května ve škole na plakátu, nebo prezentace v Powerpointu na flashcard)

We have already done: Unit 5A   pages 56, 57  in Projectbook and page 44  in Workbook

We have nearly done: Unit 5B . On Friday we are going to make exercise 5 page 59 in our Projectbooks and page 45 and 46 in Workbooks.

Learn the vocabulary and past participle of irregular verbs! = Uč se slovíčka 5A a 5B a třetí tvary nepravidelných sloves!). 

 

2) A Little Garden Flower

A little garden flower is lying in its bed.

A warm Spring sun is shining overhead.

Down came the raindrops, dancing to and fro-

The little flower wakens and then begins to grow.

All Projectbook listening exercises are here: https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Heleny Čermákové

Od 17. 5. opět prezenční výuka 🙂

Zde můžete procvičovat online, naleznete zde všechny úrovně učebnice Project včetně poslechů z učebnice (poslech z pracovních sešitů máte na přiloženém CD):

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs