CHEMIE 8.V

Vyučující: Ing. Martina Jelínková

Aktuálně probírané učivo

Bezpečnost práce při experimentální činnosti

Vlastnosti látek

V pondělí 20. 9. laboratorní práce na vlastnosti látek

TEST: Ve pondělí 27.9. test na bezpečnost práce a vlastnosti látek, vybírám portfolia