On-line hodiny budou vždy v pondělí 3. vyuč.hodinu v Teams, sledujte kalendář na Teams

skupina J. Tvrzníková 7. A,V

Termíny pro on-line distanční výuku od 2.11. jsou:
Nj – Po 3.h
Práce do 10.5.
Podívat se na video z hodiny – viz níže, vypsat slovíčka, spojení … napsat krátce obsah v Čj, poslat do 2.5., budeme číst společně – zaměřit se i na výslovnost.
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/deu/fo4.html
Práce do 26.4.
učebnice str.  49 – určování časů
PS str. 45
V případě potřeby je po domluvě možná konzultace.
Zjednodušený zápis z hodin najdete na Teams 🙂
tvrznikova@zsnalise.cz

NJ – skupina T. Smejkalová – 7. A, V

24. 5. 2021 Test Lekce 3
Učebnice: strana 44/ Punkt 1 – projekt Mein Land (vyber si kraj a napiš, co je pro něj typické, práce samostatně nebo ve skupině)
Na hodině v pondělí 27. 5. 2021 bude kontrola pracovních sešitů!!!!

V případě nejasností mě kontaktujte na smejkalova@zsnalise.czNJ – skupina D. Džisová – 7. A, V

On-line hodiny budou od pondělí 18. 1. 2021 vždy 3. vyučovací hodinu, sledujte kalendář v Teams. Úkoly od 3. 5. 2021

ÚKOLY:

PS:  nebyly zadány žádné úkoly, které se mají zasílat ke kontrole

 

!!! PROCVIČOVAT (probranou gramatiku)!!!, přehled gramatiky najdete ve vašem PS  v pondělí 10. 5. budeme psát opakovací test, zatím jen na jedničky. Úkoly od 26. 4. 2021

ÚKOLY:

PS:  str. 30/ cv. 1, 2 a 4 (ve cvičení č. 4 odpovídat celou větou)

Poslat do 2. 5. na email dzisova@zsnalise.cz

 

Na pondělní (3. 5.) online hodině zkouším slovní zásobu 2. lekce (slovní zásoba ze strany 25 – 27) + reakce formou odpovědí na jednoduché otázky(př. Wo wohnst du?…)

 

!!! PROCVIČOVAT (probranou gramatiku)!!!, přehled gramatiky najdete ve vašem PS

1) Přivlastňovací zájmeno MEIN/MEINE, DEIN/DEINEÚkoly od 19. 4. 2021

ÚKOLY:

PS:  str. 24/ cv. 6 a 8

Poslat do 25. 4. na email dzisova@zsnalise.cz

 

Na pondělní (26. 4.) online hodině zkouším slovní zásobu 2. lekce (slovní zásoba ze strany 25 – 27) + reakce formou odpovědí na jednoduché otázky(př. Wo wohnst du?…)

 

!!! PROCVIČOVAT (probranou gramatiku)!!!, přehled gramatiky najdete ve vašem PS

1) Přivlastňovací zájmeno MEIN/MEINE