Aktuálně probírané učivo

 

  Projekt č. 2 – ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK

 

 

 Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana projektu č. 2 ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK a sebehodnocení

PL 1 Částicové složení látek

PL 2 Chemické prvky

PL 3 Periodická tabulka

PL4 Vznik chemické vazbyTermíny testů, odevzdávání portfolií: 

TEST – 9. 6. 2021, PL 3 periodická soustava prvků, teorie

TEST – 4. 6. 2021, na známky, vybrané značky a názvy prvků z celé periodické soustavy

TEST – 2. 6. 2021, na jedničky, vybrané značky a názvy prvků z celé periodické soustavy

 

TEST – 28. 5. 2021, na známky, vybrané značky a názvy prvků z periodické soustavy

TEST – 26. 5. 2021, na jedničky, vybrané značky a názvy prvků z periodické soustavy

TEST – 19. 5. 2021, vybrané značky a názvy prvků z periodické soustavy

TEST – 5. a 7. 5. 2021, vybrané značky a názvy prvků z periodické soustavy, POUZE NA JEDNIČKY

TEST  – pátek 4. 12., PL 1 (Bezpečnost při experimentální činnosti), PL 2 (Vlastnosti látek) 

TEST  – pátek 18. 12., PL 1 (Směsi), PL 2 (Různorodé směsi), PL 3 (Stejnorodé směsi) + celé portfolio  

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

1. úvodní stránku portfolia

2. zadání žákovského portfolia z chemie

3. PL 1 (Bezpečnost při experimentální činnosti)

4. PL 2 (Vlastnosti látek)

5. zadání projektu č. 1 Směsi

6. příslušné pracovní listy z projektu Směsi (PL1 až 3)

7. referát + zajímavost

8. sebehodnocení – zapište, jak se vám doma pracovalo, jak na online hodinách. Co vám vyhovovalo, co naopak neÚkoly na dobu distančního vzdělávání    10. – 14. 5. 2021

Online hodina ve středu 12. 5. v 9.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, učebnici.

PL3 Periodická tabulka

 

Ukončili jsme první kolo zkoušení. Od pátku 16. 4. zahajujeme druhé kolo online zkoušení. Budu zkoušet stejným způsobem po určených skupinách. Téma – PL 8 Vzduch, PL 1 Částicové složení látek (stavba atomu) + vybrané prvky periodické soustavy prvků (odkaz Tabulka k naučení).

 

Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Úkoly na dobu distančního vzdělávání    26. – 30. 4. 2021

Online hodina v pátek 30. 4. ve 12.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, učebnici.

1) PL 1 Částicové složení látek

2) PL2 Chemické prvky

 

Ukončili jsme první kolo zkoušení. Od pátku 16. 4. zahajujeme druhé kolo. Budu zkoušet stejným způsobem po určených skupinách. Téma – PL 8 Vzduch, PL 1 Částicové složení látek (stavba atomu) + vybrané prvky periodické soustavy prvků (odkaz Tabulka k naučení).

Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Kontrola zadané práce v době distančního vzdělávání

Informace k hodnocení vaší práce.

Zasílané PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Probrané pracovní listy:

PL 1 Bezpečnost při experimentální činnosti

PL 2 Vlastnosti látek

Úvodní strana projektu SMĚSI

PL 1 Směsi

PL 2 Různorodé směsi

PL 3 Stejnorodé směsi 

PL 4 Oddělování složek ze směsí 

PL 5 Vyjádření složení roztoků

PL 6 Hmotnostní zlomek – procvičování

PL 7 Voda

PL 8 Vzduch Obsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník