9. třída : hodiny JARO 2021

INFORMATIKA 9. TŘÍDA PODLE ROZVRHU:

Již podle rozvrhu ve škole.

Zadané práce jsou odevzdávány podle předem daných termínů na online hodinách. Ve škole je pouze opravíme a budeme pracovat na dalších.

 

 

 

Potřebné programy jsou  k dispozici v Outlookové poště. (9 teček u názvu)