Výrazy – učební text 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr – učební text -opakování ze 7. tř.

Přímá, nepřímá úměrnost – učební text – opakování ze 7. tř.