Probírané učivo:

10. 5. – 14. 5. 2021, práce v době distanční výuky: pracujte s informacemi o Přestupku a Trestném činu z odkazu níže. Vaším úkolem je najít odpovědi na následující otázky:

  • Jaká je míra závažnosti u přestupku a u trestného činu?
  • Kdo rozhoduje o vině/nevině u přestupku a kdo u trestného činu?
  • Jaké jsou formy trestů pro přestupek a pro trestný čin?

PŘESTUPEK A TRESTNÝ ČIN INFO

Odpovědi si zkontrolujeme při prezenční výuce 18. 5. nebo 19. 5. POZOR! Budu kontrolovat a hodnotit známkou.


27. 4. – 4. 5. 2021: Právní minimum – pojmy. Přepište/vytiskněte zápis k výkladu z online hodiny. V úvodu zápisu si doplňte příklady právních a morálních norem. Budeme kontrolovat snad již ve škole v květnu.

Právní minimum – pojmy


Duben 2021: Přesouváme se k dalšímu tématu a tím je Stát a právo. Dozvíte se informace o systému soudů v ČR, o významu právního systému, o Ústavě ČR. Začneme opakováním toho, co již znáte o demokracii a o rozdělení moci v ČR.

V odkazu níže najdete opakovací test k řízení ČR a k demokracii. Odpovědi hledejte ve svých sešitech a zápisech ze 6. a 7. ročníku. Vyplněný posílejte do 30. 4. na mail/Teams.

TEST OPÁČKO 8. ROČNÍK


Březen 2021: pokračujeme v Psychologii osobnosti – Charakter člověka. Jde o vlastnosti, které během života (dětství + dospívání) postupně získáváme. V odkazu níže si otestujte vaše vlastnosti: podle vzoru si označte, jací jste (ve sloupečcích po stranách máte protiklady vlastností a na stupnici 1 – 7 označíte, kde se vidíte. Př.: jsem hodně veselý = 1, jsem hodně smutný = 7). Test mi neposílejte. Co mi pošlete, je vysvětlení některých vlastností. Bude se vám hodit při psaní životopisů a motivačních dopisů do zaměstnání, na brigádu, na střední školu, při pohovoru…

ZÁPIS CHARAKTER

TEST CHARAKTER – VLASTNOSTI

Úkol: do 22. 3. pošlete na mail/Teams:

  • Vysvětlete následující pojmy Testu vlastností:
  1. PASIVNÍ X AKTIVNÍ
  2. BEZPROSTŘEDNÍ X ZARAŽENÝ
  3. DŮVĚŘIVÝ X NEDŮVĚŘIVÝ
  4. DOMINANTNÍ X SUBMISIVNÍ
  5. OPTIMISTA X PESIMISTA

 


 

8. 2. – 19. 2. (distanční výuka): nové téma: Psychologie osobnosti. Vytiskněte nebo přepište zápis v odkazu níže. Úkol: Koho považuješ za OSOBNOST a proč? Podrobněji rozeberete důvody, proč konkrétního člověka považujete za osobnost (vzpomeňte si, co jsme si říkali o rovinách pohledu na osobnost člověka v on-line hodině). Pošlete na mail nebo Teams do 19. 2.

OSOBNOST ČLOVĚKA


25. 1. – 5. 2. (distanční výuka): pokračujeme v přehledu o mezinárodní spolupráci – organizace, jejichž členem je ČR. Níže v odkazu adresy na užitečné informace.

NATO

UNESCO


4. 1. – 15. 1. (distanční výuka): téma Mezinárodní organizace – význam, podpora, struktura, vliv na činnost ČR. Nejdůležitější organizací je Organizace spojených národů – OSN, pod jejíž patronaci spadá činnost dalších organizací a fondů, jako je např. UNICEF, UNESCO, WHO, IMF (Mezinárodní měnový fond), WB (Světová banka).

V odkazu níže najdete PWP prezentaci, kterou si nalepte do sešitu, nebo přepište. Na poslední stránce prezentace je úkol (zkratky názvů dalších organizací spadajících pod OSN), který si vypracujte – s pomocí internetu, encyklopedií… Stačí stručně napsat, čím se daná organizace zabývá + celý název v češtině a angličtině. Vypracovaný úkol posílejte do 15. 1. 2021 na mail nebo na Teams.

OSN


VO 15. 12. – 18. 12.: téma Vlastenectví x Extremismus. Úvod k tématu probrán ve škole. Zápis viz odkaz níže (vytiskněte nebo přepište do sešitu).

VLASTENECTVÍ x EXTREMISMUS


VO 30. 11. – 15. 12.: dopište si zápis na téma Občanství (viz odkaz). Úkol: v min 10 větách napište Jaké je vaše občanské svědomí? Tzn. Co děláte vy proto, abyste byly dobrými občany ČR – ve vašem věku, v této době… Prosím o souvislé pojednání na výše uvedené téma, ve větách, NE heslovitě! Termín odevzdání: do 18. 12. – osobně ve škole, nebo posílejte na mail.

OBČAN III.


VO 5. 11. – 18. 11.: V následujících hodinách se budeme věnovat již novému tématu OBČAN + OBČANSTVÍ. Vymezíme si pojmy, vyvodíte pravidla pro to, jak se stát občanem státu, vyzkoušíte si test, který musí žadatelé o občanství absolvovat (vy si zkusíte pouze jeho malou část 😉 ) a zamyslíte se nad tím, jak VY (aktuálně ve vašem věku) můžete být dobrým občanem. Úkol: Do sešitu si vlepte/přepište krátký zápis a splňte malý úkol. Posílejte do 18. 11.

OBČAN II.

Nezapomeňte si přepsat nebo vytisknout zápis o Rozpočtu (viz níže) a sepište si stručně svůj osobní rozpočet. Neposílejte, vrátíme se k tomu ve škole.19. 10. – 2. 11.: kontrola PL Vlastnictví. Rozpočet – opakování. Práce s pojmy finanční gramotnosti: ÚKOL: z níže uvedených pojmů vyber 1 a alespoň v 10 větách charakterizuj, jak je ovlivněn penězi – např. Jaký je lepší dar/dárek? – peníze, nebo kniha, nebo pozvání do cukrárny…Jak ovlivňují peníze domácnost, rodinu, stát…? Práci pošli do 2. 11. na mail dubova@zsnalise.cz.

POJMY 7.FINANCE

ROZPOČET 1.


21. 9. – 9. 10.: opakujeme téma Vlastnictví: majetek a jeho dělení, peníze a jejich význam, forma placení – hotovostní a bezhotovostní platby, rozdíly mezi debetní a kreditní kartou. Zápisy viz odkazy níže, budete mít v sešitech (opsané nebo nalepené). Práce v PL – forma vlastnictví, termín odevzdání do 16. 10. (osobně nebo mailem). Kontrola sešitů v týdnu 12. 10. – 19. 10. (nebo 1. hodinu po návratu do školy)! 😆

MAJETEK

PENÍZE

PL – forma vlastnictví


14. 9. – 18. 9.: opakujeme Evropskou unii: význam vzniku, členské státy, sídlo, výhody a nevýhody členství (zápis v sešitě z distančního vzdělávání, znova jsme zopakovali v hodinách, na zkušebním testu jste si ověřovali svoje základní znalosti o EU, pak jsme společně opravovali). Test si napíšeme v týdnu 21. 9. – 25. 9. V odkazu níže najdete cvičný test. 😀

EU cvičný test