Probírané učivo:

VO 26. 4. – 20. 5.: přesouváme se k tématu GLOBALIZACE, které úzce souvisí s finančním trhem všech států světa. ČR je toho nedílnou součástí. V odkazech najdete teoretické vymezení pojmu Globální + Globalizace a zadání projektu k tomuto tématu. Termín odevzdání je do 20. 5. (posílejte na mail/Teams a nezapomeňte vzít do školy na prezenční výuku.

GLOBALIZACE

PROJEKT GLOBALIZACE – ZADÁNÍ


VO 12. 4. – 23. 4.: téma HDP. Vytiskněte/přepište zápis  k tématu.

HDP


VO 22. 3. – 9. 4.: téma STÁTNÍ ROZPOČET + DANĚ. Vytiskněte/přepište si zápis k tématu.

Zápis: STÁTNÍ ROZPOČE + DANĚ


VO 8. 3. – 19. 3. 2021: přepište si/vytiskněte zápis na téma NEZAMĚSTNANOST – probráno na on-line hodině 4. 3.

Pro zajímavost přikládám odkaz na krátké video o důsledcích ekonomické krize ve 20. a 30. letech 20. století + příběh mladého člověka, který je nezaměstnaný a v dluhové pasti

Video:https://edu.ceskatelevize.cz/video/1861-velka-hospodarska-krize?vsrc=vyhledavani&vsrcid=nezam%C4%9Bstnanost

https://edu.ceskatelevize.cz/video/531-dluhy-a-bezdomovectvi?vsrc=vyhledavani&vsrcid=nezam%C4%9Bstnanost

Do 18. 3. posílejte na mail/Teams test k probraným pojmům z finanční gramotnosti. U 1. cvičení vysvětlete pouze vybrané 4 pojmy, k vyhledávání použijte internet/odkazy na konkrétní bankovní ústavy, wikipedii, encyklopedie…

ZÁPIS: NEZAMĚSTNANOST

FINGRAM 9.ROČNÍK TEST – splnit do 18. 3.


VO 15. 2. – 5. 3. 2021: vypracujte si poslední úkol z níže vložené prezentace (Úspory, úvěr…). Týká se podmínek pro získání HYPOTÉKY. Probíráno na poslední on-line hodině 18. 2. Budu kontrolovat na on-line hodině v březnu (4. 3.), náhodně a se známkou.

Podmínky získání HYPOTÉKY


VO 18. 1. – 12. 2. 2021: pokračujeme ve finanční gramotnosti, v online hodině upřesníme pojmy nabídka, poptávka, cena a konkurence. Dále se přeneseme do světa úspor, úvěru, úroků a hypoték. V níže přiložené prezentaci najdete vysvětlení pojmů, fungování peněžních ústavů a příklady k výpočtu jednoduchého úrokování – to abyste věděli, zdali se vám vyplatí půjčovat si peníze ať už od banky, nebo od kamaráda…

ÚSPORY, ÚVĚR, ÚROK, HYPOTÉKA – příklady (výpočet + odpovědˇ) posílejte do 14. 2.

TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB I.aktualizováno, přepište/vytiskněte správné definování pojmů Nabídka, Poptávka…


VO 7. 1. – 15. 1. 2021: přecházíme na další téma a tím je Stát a hospodářství – TRH. V osmém ročníku jsme v rámci finanční gramotnosti propluli světem peněz, plateb, druhů rozpočtů… Nyní se podíváme na samotné fungování tržního hospodářství, které bylo po roce 1989 díky Sametové revoluci v ČR obnoveno. Ve čtvrtek 7. 1. si při online hodině řekneme více.

Vaším úkolem bude vytisknout si, nebo přepsat zápis k tématu a vypracovat malý úkol v jeho závěru. Termín odevzdání: do 15. 1. 2021.

TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB