Aj83: Mgr. Jana Tvrzníková

Žádám  všechny, aby si zprovoznili technické vybavení počítače tak, aby byli schopni plnohodnotně spolupracovat v hodinách Aj.

Kdo má ke čtvrtletí hodnoceni N nebo 5, bude přezkoušen z učiva 4. a 5. lekce během prezenční výuky

Práce do 6.5.

slovní zásoba L 6,

učebnice, PS 6A, 6B

Práce do 29.4.

Lekce 5 – procvičování

Unit 5 – Revision uč. str. 66

PS – Unit 5

 

 

Online hodiny Teams – úterý a čtvrtek – sledujte kalendář – v Chatu máte zjednodušený zápis z on-line hodin a odkazy on-line cvičení

Po domluvě je možná konzultace

 

8. A, V – Mgr. Olga Trumpfheller 8.3. – 12.3.

opakování učiva, slovesa s infinitivem nebo – ing – procvičování

Vybraná slovesa a jejich další spojení, slovíčka – 4. lekce

Online hodiny Teams – úterý a čtvrtek – sledujte kalendář

Hotové práce zasílejte na trumpfheller@zsnalise.cz – nezasílat, vše společně zkontrolujeme na online hodině.

 

 

8. A, V 1: Mgr. Helena Čermáková

Od 17. 5. opět prezenční výuka 🙂

Zde můžete procvičovat online, naleznete zde všechny úrovně učebnice Project včetně poslechů z učebnice (poslech z pracovních sešitů máte na přiloženém CD):

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs