Plán akcí 9. ročníku pro školní rok 2020/2021:

Zaměříme se zejména na přípravu na přijímací řízení na SŠ.

Termíny akcí budou korigovány v souladu s potřebami výuky a s vývojem epidemiologické situace v ČR.