Opakujeme učivo 8. ročníku:

Trestní odpovědnost: rozdíly mezi přestupkem a trestným činem, kriminalita mladistvých, probační pracovník, orgány právní ochrany. Soudy v ČR – zápis + pracovní list (PL) viz níže. Termín odevzdání testu k procvičení Přestupek x Trestný čin + PL soudy: do 19. 10. 2020 (osobně nebo mailem)

Test k procvičení: testík přestupek x trestný čin

ZÁPIS PRÁVNÍ MINIMUM – SOUDY

PL soudy


Ústava ČR – charakteristika: rozdělení moci ve státě, pravomoci prezidenta, státní symboly, význam demokracie (máme parlamentní demokracii)

Úkol: napiš, jaká je tvoje představa ideálního prezidenta/prezidentky ČR. Můžeš čerpat z historie, nebo máš vzor ve známé osobnosti z oblasti kultury, sportu, politiky, atd. Je to tvůj názor, učíš se pracovat s kritikou pozitivní a negativní. Přemýšlej, jak ji vhodně prezentovat. Vždy svá tvrzení zdůvodni. Rozsah: A4. Termín odevzdání: nejpozději do 9. 10. Odevzdej v hodině, nebo pošli mailem (dubova@zsnalise.cz)