2020/2021

Image result for smajlík

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Dubová

Kontakt: dubova@zsnalise.cz, konzultace dle domluvy

Kmenová třída: Učebna výchov (UV)

Asistent pedagoga: Jana Pavlíková DiS.AKTUÁLNĚ:

Držte se u přijímaček, držím palce!

10. 5. se na vás těším ve škole při prezenční výuce

sraz v 7:45 před vchodem ze strany hřiště, vyučující (p. uč. Vitásková) si vás vyzvedne a odvede do kmenové třídy na testování, dále se učíte dle rozvrhu v kmenové třídě (AJ/NJ po skupinách dle pokynů vyučujících)

roušku/respirátor s sebou (a trochu dobré nálady 😀 )

Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.


6. 5 v čase 9:00 – 9:30 on-line třídnická půlhodinka 9. APředměty:

Realizace výstupů učiva z 8 .ročníku: Tabulka realizace temat 8 rocnik docx

Český jazyk 9 ročník

Matematika 9. ročník

Anglický jazyk 9.ročník

Německý jazyk 9. ročník 

Fyzika 9. třída

Přírodopis 9. A

Chemie 9. A

Dějepis 9. ročník

Zeměpis 9. třída

Výchova k občanství 9. ročník  

Informatika 9. třída

Výtvarná výchova

Svět práce


PLÁN AKCÍ 9. ROČNÍK – 😥 


Archiv

Fotogalerie archiv – 4.A, 5.A