Aktuálně probírané učivo

 

 

Projekt č. 9  – Vyvřelé horniny

 

 

Pracovní listy ke stažení:Termíny testů a kontroly portfolií:

TESTVnitřní a vnější geologické děje,  9. 6.

TEST – Nerosty,  19. 5.

TEST – Stavba Země, pohyb litosférických desek,  14. 5.

PŘINÉST VE STŘEDU 12. 5. UČEBNICI PŘÍRODOPIS 8

 

Opakovací test dýchací soustava 18. 9.

Opakovací test oběhová soustava 25. 9.

Opakovací test trávicí soustava 4. 12. 

Opakovací test vylučovací soustava 9. 12. 

TEST – řízení organizmu 16. 12. 

Pokračujeme v distanční výuce, termíny testů se ruší

TEST – smyslová soustava  – online zkoušení  

TEST – pohlavní soustava  – online zkoušení    

TEST – genetika, vznik vesmítu a Země – online zkoušení   Úkoly na dobu distančního vzdělávání  3. – 7. 5. 2021

Online hodina ve středu 5. 5. ve 12.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. Společně si projdeme následující PL. 

1) PL 2 Sopečná činnost a zemětřesení

 

Online hodina v pátek 7. 5. v 9. 00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. Začneme nový projekt č. 9  Vyvřelé horniny

1) PL 1 Vznik vyvřelých horniny

 

 

PL  z projektu NEPOSÍLÁTE KE KONTROLEÚkoly na dobu distančního vzdělávání  19. – 23. 4. 2021

Online hodina ve středu 14. 4. ve 12.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. Společně si projdeme následující PL.

 

MÁME HODINU CHEMIE ZA ODPADLOU PONDĚLNÍ HODINU.

 

Online hodina v pátek 16. 4. v 9. 00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. Začneme nový projekt č. 8  Vnitřní geologické děje.

1) PL 2 Vlastnosti nerostů

2) PL 1 Tektonika

 

PL  z projektu NEPOSÍLÁTE KE KONTROLEKontrola práce v době distanční výuky

Informace k hodnocení vaší práce.

PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně. PL budete zasílat na moji emailovou adresu – dzisova@zsnalise.cz.Probrané učivo:

Opakování dýchací soustava

Opakování oběhová soustava 1. část

Opakování oběhová soustava 2. část

Opakovací PL trávicí soustava

Opakovací PL vylučovací soustava


Zadání: Řídící soustavy

Zadávací protokol – Řídící soustavy

PL 1 Nervová soustava

PL 2 Hormonální soustava


Zadání: Smyslová soustava

PL 1 oko

PL 2 ostatní smysly

PL 2 ostatní smysly Word


Zadání: Pohlavní soustava

Zadávací protokol pohlavní soustava

PL 1 Stavba a funkce

PL 2 Prenatální a postnatální vývoj


Zadání: Genetika

PL 1 Buněčný základ WORD

PL 1 Buněčný základ

PL 2 Chromozomy WORD

PL 2 Chromozomy

PL 3 Dědičnost 

PL 4 GMO

PL 4. GMO WORD


Zadání: Vznik vesmíru a Země

PL 1 Vznik vesmíru

PL 2 Podmínky života


Zadání: Stavba Země

PL 1 Stavba Země

PL 2  Pohyb desek

PL 3  Vliv pohybu


Zadání: Nerosty

PL 1 Nerosty, horniny

PL 2 Vlastnosti nerostů


Zadání: Vnitřní geologické děje

PL 1 Tektonika

PL 2 Sopečná činnost a zemětřesení


Zadání: Vyvřelé horniny

PL 1 Vznik vyvřelých horniny

PL 2 Vyvřelé horniny