Svět práce – VařeníProbírané učivo:

květen – červen 2021: Učíme se základům PODNIKÁNÍ. Podívejte se na webovky s názvem jakpodnikat.cz. Najděte odpovědi na následující otázky:

 • Charakterizuj pojem ŽIVNOST.
 • Co je účelem každé živnosti?
 • Jaké máme druhy živností? Uveď příklady.
 • Co je ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ?
 • Která instituce vyřizuje živnostenská oprávnění?

Odpovědi posílej/odevzdej do 28. 5.


březen 2021: Každý z vás má podané přihlášky na konkrétní SŠ s konkrétními obory. Vaším úkolem do předmětu SP bude charakterizovat PROFIL ABSOLVENTA SŠ: vyberete jeden z Vámi zvolených oborů, které chcete studovat na SŠ a charakterizujte souhrn znalostí a dovedností, které budete vykazovat po absolvování studia v daném oboru a kde budete moci být zaměstnáni – u jakých firem, úřadů, organizací…. Pohrajte si s myšlenkou, co bude náplní vaší práce v zaměstnání.

Rozsah práce: min. A5. Termín odevzdání: do 26. 3. 


leden – únor 2021: POZOR: hotové CV posílejte na mail či na Teams do 12. 2.


Prezenční výuka – prosinec: vytváříme CV – Životopis, zadáno v hodinách SP. V odkazech níže pravidla a vzor.

zásady – ŽIVOTOPIS

CV


Distanční výuka  – říjen: Motivační dopis – vytvoř svůj motivační dopis na obor SŠ, pro který ses rozhodl/la, nebo o kterém alespoň uvažuješ. Vzor najdeš v odkazu níže. Nezapomeň se umět kladně ohodnotit, tzn. napiš o svých dobrých vlastnostech, které jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí vybraného oboru a které jsou důležité i pro Tvůj život. Nepsat výmysly, ale popravdě o sobě. 🙂 Termín odevzdání: do 6. 11. 

Pravidla:

 1. V záhlaví dopisu bude adresa SŠ a jméno ředitele (najdi na webovkách)
 2. Vhodné oslovení
 3. Popiš, kde ses o oboru dozvěděl/la (Schola Pragensis, beseda s výchovným poradcem školy, reklama, reference od rodičů, sourozenců, kamarádů, rodinná tradice…)
 4. Vzdělání (ZŠ) + aktivity k oboru (zájmová činnost, olympiády, pomoc rodičům ve firmě…) – co jsi pro daný obor dělal ve škole i mimo ni
 5. Tvoje motivace pro výběr oboru, vlastnosti
 6. Ujištění, že se na školu těšíš a že věříš v úspěšné zvládnutí přijímaček (nepiš, že se těšíš na schůzku s ředitelem – to se píše v případě zájmu o zaměstnání).

MOTIVAČNÍ DOPIS