Přípravná třída2021-06-29T07:16:18+01:00

 

Seznam přijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022.

Žáci jsou uvedeni pod spisovými značkami:

2021908ZSNL 

8AZ5G

2021919ZSNL

ARIRJ

2021920ZSNL

UNKMU

808MM

2021914ZSNL

2021906ZSNL

2021907ZSNL

T9S2J

2021902ZSNL

RRNT8

89/2021

90/2021

 

Informace k přijetí do přípravné třídy : zde

 

 

 

 

 

Informace budoucím zájemcům o přípravnou třídu v roce 2021/2022

Jmenuji se Martina Vitáková vedu již pátým rokem přípravný ročník na této škole. Ráda vám představuji několik zásad, ke kterým jsem si došla ať již při studiu na Pedagogické fakultě UK, obor Předškolní pedagogika nebo během let, kdy pracuji s předškolními dětmi.

Při své práci ráda poznávám děti, u kterých jsou diagnostikované specifické poruchy učení nebo mají symptomatické obtíže, které se mezi tyto poruchy řadí. Naši předškolní třídu navštěvují převážně děti, které jsou nezralé a potřebují ještě nějaký čas, kdy rozkvetou v sebejistého školáka. Tedy hlavním cílem je, aby z přípravné třídy odcházely děti do první třídy maximálně připravené tak, jak je to v jejich i mých silách.

Velmi dobře se mi osvědčila práce s pomůckami. Ty využívám při hodinách předmatematické výchovy, kde aplikuji s úspěchem Hejného metodu. V letošním roce jsem začala vyučovat tréning jazykových schopností podle Elkonina, která je pro přípravný ročník ideální forma výuky struktury Českého jazyka. Věnuji se i nápravě úchopu formou výuky grafomotorických dovedností. Veliký důraz kladu na rozvoj celé struktury těla, na hrubou i jemnou motoriku. V předškolním věku je vše propojené a pohyb souvisí i rozvojem řeči a myšlením. Do našeho programu jsou zahrnuty i logopedické činnosti, dechová cvičení a motorika mluvidel.

Metody výuky si ráda koncipuji rozmanitě, děti se učí nenásilnou formou her, do učiva se nám prolínají kognitivní hry, hry v prostoru i na koberci. Veliký důraz kladu na součinnost, spolupráci a kreativitu. Děti se mezi sebou dovedou mnohdy naučit lépe než s dospělým. Počet dětí mezi 10 – 15 dětmi mi takové činnosti umožňuje.

Rozvrh dne je stejný, jako u školáků, tedy čtyři hodiny denně, ale je uzpůsobený individuálním potřebám dětí a také momentálnímu rozpoložení třídy.

Dbám na individuální potřeby dětí. Pokud někdo potřebuje více odpočívat, nebo má svoji práci hotovou, má možnost se zaměstnat hrou nebo „četbou“ knih, nebo prostě jen chvilkovým odpočíváním na koberci. A kdo si hraje, jak známo nezlobí.

Menší počet dětí mi také umožňuje individuální vedení při pracovních i úkolových činnostech. Každému dítěti na začátku roku vytvořím tzv. „Individuální výukový plán“, jež je „ušitý“ na míru každému dítěti podle jeho potřeb a který spolu během školního roku plníme.

Nemalý důraz kladu na přímou a intenzivní spolupráci s rodiči, jakožto největšími znalci svých dětí.

V průběhu celého školního roku se účastníme akcí celé školy, vánočního Jarmarku i sportovních soutěží. Rádi chodíme do přírody a navštěvujeme kulturní pořady v divadlech i kinech.


 

Mgr. Martina VITÁKOVÁ

kontakt na vychovatelku družiny: cerna@zsnalise.cz

    29.6.2021

Zítra se sejdeme před školou v 8:00hod., převezmu si děti a půjdeme na hřiště, rozloučit se s devátými třídami. Po té si děti vezmu před třídu, kde jim rozdám pochvalné listy a malý dáreček. Vám dám do ruky zprávy o průběhu vzdělávání. V 8:45 hod. vám děti předám zpět.

Přeji vám hezké prázdniny a dětem úspěšný start do první třídy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

Základní škola ,

Na Líše 936/16

141 00 Praha 4

tel: +420241480693

mail: skola@zsnalise.cz

Přejít nahoru