Seznam přijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022.

Žáci jsou uvedeni pod spisovými značkami:

2021908ZSNL 

8AZ5G

2021919ZSNL

ARIRJ

2021920ZSNL

UNKMU

808MM

2021914ZSNL

2021906ZSNL

2021907ZSNL

T9S2J

2021902ZSNL

RRNT8

89/2021

90/2021

Informace k přijetí do přípravné třídy : zde

 

 

 

 

 

Informace budoucím zájemcům o přípravnou třídu v roce 2021/2022

Jmenuji se Martina Vitáková vedu již pátým rokem přípravný ročník na této škole. Ráda vám představuji několik zásad, ke kterým jsem si došla ať již při studiu na Pedagogické fakultě UK, obor Předškolní pedagogika nebo během let, kdy pracuji s předškolními dětmi.

Při své práci ráda poznávám děti, u kterých jsou diagnostikované specifické poruchy učení nebo mají symptomatické obtíže, které se mezi tyto poruchy řadí. Naši předškolní třídu navštěvují převážně děti, které jsou nezralé a potřebují ještě nějaký čas, kdy rozkvetou v sebejistého školáka. Tedy hlavním cílem je, aby z přípravné třídy odcházely děti do první třídy maximálně připravené tak, jak je to v jejich i mých silách.

Velmi dobře se mi osvědčila práce s pomůckami. Ty využívám při hodinách předmatematické výchovy, kde aplikuji s úspěchem Hejného metodu. V letošním roce jsem začala vyučovat tréning jazykových schopností podle Elkonina, která je pro přípravný ročník ideální forma výuky struktury Českého jazyka. Věnuji se i nápravě úchopu formou výuky grafomotorických dovedností. Veliký důraz kladu na rozvoj celé struktury těla, na hrubou i jemnou motoriku. V předškolním věku je vše propojené a pohyb souvisí i rozvojem řeči a myšlením. Do našeho programu jsou zahrnuty i logopedické činnosti, dechová cvičení a motorika mluvidel.

Metody výuky si ráda koncipuji rozmanitě, děti se učí nenásilnou formou her, do učiva se nám prolínají kognitivní hry, hry v prostoru i na koberci. Veliký důraz kladu na součinnost, spolupráci a kreativitu. Děti se mezi sebou dovedou mnohdy naučit lépe než s dospělým. Počet dětí mezi 10 – 15 dětmi mi takové činnosti umožňuje.

Rozvrh dne je stejný, jako u školáků, tedy čtyři hodiny denně, ale je uzpůsobený individuálním potřebám dětí a také momentálnímu rozpoložení třídy.

Dbám na individuální potřeby dětí. Pokud někdo potřebuje více odpočívat, nebo má svoji práci hotovou, má možnost se zaměstnat hrou nebo „četbou“ knih, nebo prostě jen chvilkovým odpočíváním na koberci. A kdo si hraje, jak známo nezlobí.

Menší počet dětí mi také umožňuje individuální vedení při pracovních i úkolových činnostech. Každému dítěti na začátku roku vytvořím tzv. „Individuální výukový plán“, jež je „ušitý“ na míru každému dítěti podle jeho potřeb a který spolu během školního roku plníme.

Nemalý důraz kladu na přímou a intenzivní spolupráci s rodiči, jakožto největšími znalci svých dětí.

V průběhu celého školního roku se účastníme akcí celé školy, vánočního Jarmarku i sportovních soutěží. Rádi chodíme do přírody a navštěvujeme kulturní pořady v divadlech i kinech.


 

Mgr. Martina VITÁKOVÁ

kontakt na vychovatelku družiny: cerna@zsnalise.cz

6.5.2021

Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.

Dětem vytištěné souhlasy dám pro jistotu do aktovek. Prosím o rychlé vyplnění.

Více informací najdete na hlavní stránce školy v kolonce Aktuality.

Děkuji a přeji hezký den.

Vážení rodiče,
Městská část Prahy 4 na základě informací o počtu antigenních testů na jednotlivých školách zajistila pro své základní školy odběry pracovníky zdravotnického zařízení přímo ve školách. Pro účely vykrytí případného nedostatku AG testů provedou odběry zdravotničtí pracovníci společnosti PRONATAL s.r.o., IČ 04614283, se sídlem Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4. Od 10.5.2021 budou zdravotníci provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem zhorního patra dutiny ústní, nikoliv odběrem z nosohltanu, neinvazivní metodou. Tyto testy se hodí pro děti, kterým nevyhovují stěry z nosu. Vpřípadě pozitivity dítěte na antigenním testu,bude odebrán PCR test žvýkací metodou a následně předán do laboratoře k vyhodnocení. Na základě platné legislativy je nutné pro tento odběr vyplnit informovaný souhlas a souhlas GDPR snakládáním sosobními údaji, kterénám společnost poskytla. Formuláře jsme umístili na stránky tříd a třídní učitelé Vám je rozešlou na mailové adresy. V případě, že žák neodevzdá tyto vyplněné souhlasy při příchodu do školy, bude se za přítomnosti vyučujícího samotestovat antigenními testy Singcleanjako doposud. Pro získání hrubého odhadu zájemců prosíme o rychlou zpětnou vazbu. Nahlaste prosím třídním učitelům do pátku 7.května svůj zájem o testování dítěte z ústní dutiny. Přeji nám všem rychlé ukončení distanční výuky a návrat do normálu.
Mgr. Bc. Václav Hlinka
ředitel školy

 

7.5.2021

Tento týden máme téma: Pozor, rychlá kola.

Pozor, rychlá kola.  Video-Kostičky- přes silnici za ruku. Vyprávění , co jsme viděli v kostičkách, vyprávění, co jsme dělali o víkendu. Kalendář přírody. Obrázky dopravních zanček, sešit Dopravní výchova. Kniha Dopravní značky- čtení. Hláskář- práce s hláskami. Syntéza. Pracovní listy- procvičování- dlouhý, delší, nejdelší. Stříhání, lepení.

Společná práce ve skupinách: matematika všemi smysly- Hejný. Geometrie. Popis a ukázka geometrických tvarů, destičky a gumičky. Počítání kolik x tolik.

Malování dopravních prostředků- tuž a anilinové barvy.

Čtení s porozuměním- obrázky a jejich popis.

Grafomotorické cvičení- kam vede silnice? Vizuomotorika.

Logico picollo- pravolevá orientace.

Ph. Hra na dopravní prostředky.